Mức phạt cho từng lỗi trong lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

Quy định về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình ra đời kèm theo đó là mức xử phạt nếu không thực hiện nghiêm túc quy định đưa ra. Mức phạt này không hề nhỏ nếu như các phương tiện trong diện phải lắp đặt mà không lắp đặt thiết bị hoặc lắp đặt không đúng quy chuẩn.

a

Mức phạt cho lỗi không lắp thiết bị giám sát hành trình

Quy định đưa ra nêu rõ về điều kiện kinh doanh cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách hay hàng hóa, các phương tiện vận tải bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn thì mới đủ điều kiện để kinh doanh. Để các doanh nghiệp thực hiện quy định một cách nghiêm túc, Chính phủ đã đưa ra mức xử phạt cụ thể cho các lỗi vi phạm nếu không may bị cơ quan chức năng kiểm tra. Các lỗi sẽ bị xử phạt bao gồm:

  • Các phương tiện trong quy định phải lắp đặt nhưng không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
  • Các phương tiện lắp đặt thiết bị nhưng không đảm bảo yêu cầu
  • Phương tiện lắp đặt giám sát hành trình nhưng không cho hoạt động
  • Phương tiện có lắp đặt nhưng không có dữ liệu truyền về máy chủ của Bộ

Tất cả những lỗi vi phạm này doanh nghiệp phải chịu mức xử phạt từ 2 đến 3 triệu cho 1 lần vi phạm, nếu cố tình vi phạm và bị xử phạt liên tiếp nhiều lần doanh nghiệp sẽ bị thu phù hiệu hoặc đình chỉ kinh doanh có thời hạn.

Giá trị của mức xử phạt tương đương với giá trị của 1 hộp đen, mức xử phạt này mà Bộ đưa ra chỉ mong muốn các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm túc quy định đưa ra từ đó hoàn thiện hơn nữa hệ thống giao thông và tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cả nước.

Bài viết liên quan

Ẩn Quảng Cáo [X]