Theo quy định về hoạt động kinh doanh vận tải được Nhà Nước đưa ra, các phương tiện phải dán phù hiệu mới được phép tham gia giao thông. Nhưng trong thời gian gần đây, có một số phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ bị thu phù hiệu và để không làm […]

Read More