Năng lực giám sát lộ trình nổi trội – Áp dụng công nghệ định vị GPS – GSM theo dõi từ xa lộ trình phương tiện vận tải theo quá trình thực tế với những thông số vị trí phương tiện chuẩn xác tới mọi vị trí, vận tốc, hướng chuyển động, trạng thái tắt/mở khóa điện xe thoặc khi chạy quá […]

Read More