Chỉ thị bắt buộc lắp đặt hộp đen của Bộ GTVT được đưa ra và yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực hiện. Qua một thời gian thực hiện việc lắp đặt hộp đen bên cạnh những thành quả đã đạt được thì vẫn còn tồn tại một số điểm hạn chế. […]

Read More

Việc lắp đặt thiết bị GPS cho phương tiện ngoài việc phải lựa chọn được một thiết bị chất lượng, một đơn vị lắp đặt đảm bảo thì người sử dụng còn phải lựa chọn một vị trí phù hợp để lắp đặt định vị. Vị trí được lựa chọn để lắp đặt thiết bị […]

Read More
Ẩn Quảng Cáo [X]